Sinds kort staat het standbeeld van voormalig vakbondsleider Cyrill Daal op het Pater Weidmanplein aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Het standbeeld is verplaatst van het terrein van het Algemeen Verbond van Vakbewegingen in Suriname (AVVS De Moederbond)…