Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft een spoedbespreking gehad met diverse actoren over de verkeerscrisis in het land. De bewindsman wil op basis van de recente ontwikkelingen in het verkeer zeer spoedig concrete maatregelen treffen. B…