Het verkeerd gebruik van rattengif door de boeren in Nickerie heeft geresulteerd in dode vee zoals koeien, geiten en schapen. Daarom is volgens dokter Radha Ramjattan, lid van de werkgroep bestrijding van de rijstrat in Nickerie, awareness erg belangri…