Er is door de fracties van de NDP en de BEP in het parlement schriftelijk aan assembleevoorzitter Marinus Bee een verzoek gedaan voor een vergadering met als agendapunt: ‘Bespreking recente verhogingen voor nutsvoorzieningen en levensonderhoud’. In de …