Een vakbondsactie geleid door Michael Sallons en Hugo Blanker heeft erin geresulteerd dat vanmorgen de poorten bij het directoraat Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken op de hoek van de Kernkampweg en de Johannes Mungrastraat zijn gesl…