Een Ghanese delegatie, onder leiding van Hajj Abdul Samad Said, vertoeft momenteel in Suriname. Hun bezoek is ter oriëntatie over een culturele uitwisseling tussen beide landen. Suriname en Ghana hebben reeds enkele ideeën die ze met elkaar willen dele…