Skip to main content

Obesitas blijft grootste uitdaging volksgezondheid

Obesitas blijft een van de grootste uitdagingen op het gebied van de volksgezondheid. De impact ervan moet bovendien niet onderschat worden. Er moet daarom geprobeerd worden om obesitas te verminderen en voorkomen. Wereldwijd wordt op 04 maart ‘Wereld …

Beheersbaar houden Covid-19 in binnenland grootste uitdaging MZ in 2021

De Medische Zending (MZ) heeft vanwege de moeilijke financiële positie van de overheid 2021 met 58 procent van de benodigde subsidie voor exploitatiekosten geprobeerd om de gezondheidszorg in het binnenland in stand te houden. Dit heeft geresulteerd in…

Werkgelegenheid creëren grote uitdaging regering-Santokhi

Net als andere landen die door Covid-19 zijn getroffen is er een toename van het aantal werklozen, zijn er steeds meer mensen met een verminderd inkomen, zijn er steeds minder vacatures en ook minder stageplekken voor jongeren. Ook kleine zelfstandigen…