Skip to main content

Nog geen salaris voor personeel Grassalco

Het midden van de maand is nabij en het personeel in dienst van staatsmijnbouwbedrijf Grassalco heeft nog salaris ontvangen over de maand februari. Op 3 maart hebben de medewerkers een protestactie gehouden. Over de uitbetaling van hun geld tast het pe…

Surinaamse regering betaalt ruim SRD 53 miljoen aan Covid-steun uit

Er is door de regering tot nu toe SRD 53.835.000 aan Covid-steun uitgegeven. Deze informatie verschafte minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) aan het parlement. Naast financiële uitkeringen aan werklozen, KMO’s zij…