Skip to main content

Naamsverandering Afobakaweg klap in gezicht Saamakagemeenschap

De Stichting A Marron Kompas, onder voorzitterschap van Leo Brunswijk, heeft met grote verbazing en bezorgdheid kennisgenomen van de inhoud van het schrijven van de Stichting Kela Kie Poedja van 9 november 2020, aan minister Bronto Somohardjo van Binne…

Oppositie tegen verhoging Omzetbelasting; samenleving al zwaar toegetakeld

Assembleelid Patricia Etnel staat niet achter de verhoging van de Omzetbelasting van 10% naar 12%. Hoewel ze op eigen titel praat wil ze dat de regering met heel goede argumentatie moet uitleggen waarom de verhogingen wel moeten komen. Volgens het DNA-…

Bewoners tegen varkenskwekerij in hun omgeving

Districtscommissaris Shafiek Goelaman van Wanica-Zuidoost heeft een protestbrief ontvangen van buurtbewoners van de Bergenshoopweg. Enkele bewoners zijn tegen een varkenskwekerij en willen dit probleem voorgoed opgelost zien. De dc had donderdagavond e…