Skip to main content

Surinaamse Postspaarbank directeur Ginmardo Kromosoeto aangehouden

De directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), Ginmardo Kromosoeto, is door de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname (KPS), aangehouden en in verzekering gesteld. Ex-minister Gillmore Hoefdraad van financiën had op 10 juli jongstleden, a…

Door bijzondere omstandigheden geen besluit van het Constitutioneel Hof van Suriname inzake Amnestiewet

Van het vorig Parlement, hebben een zevental leden van de NDP-fractie, het Constitutioneel Hof (C-Hof), om toetsing gevraagd van de Amnestiewet. Het C-Hof moest binnen 3 maanden een beslissing nemen hierover. De NDP-leden waren de mening toegedaan dat …

Fractievoorzitter Surinaamse coalitie oneens met plaatsing collega-assembleelid in RvC SLM

Asiskumar Gajadien, de fractievoorzitter van de coalitie, heeft er grote moeite mee dat zijn collega-assembleelid Reshma Mangre lid is van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM). Hij is verrast door deze benoemi…

Nieuwe districtscommissarissen Suriname zullen extra druk leggen op staatsbegroting

Zoals bij regeringswisseling in Suriname het geval is, worden personen in topposities verwisseld. Zo ook bij het korps van districtscommissarissen (dc’s). Ondanks de zwakke financiële positie waarin Suriname verkeert, beëdigt president Chan Santo…