De tragiek van de Binnenlandse oorlog is het tweede boek van Pater Toon. Pater Antonius te Dorsthorst, zoals deze boslandpater voluit heet, heeft door zijn grote werkveld en zijn 50 jarige loopbaan als eerste een belangwekkende memoir geschreven, onder…