Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (Juspol) heeft de Commissie Toezicht Penitentiaire Inrichtingen geïnstalleerd. De commissie zal verschillende strafinrichtingen inspecteren. Er zal worden gekeken naar de slaapgelegenheden van de bewoners…