Het rijden met loeiende sirene bij het verplaatsen van hoogwaardigheidsbekleders hangt de vicevoorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Dew Sharman, de keel uit. Hij heeft hiervan duidelijk een punt van gemaakt tijdens de openbare vergadering van he…