Senrita Gobardhan, de districtscommissaris (dc) van Nickerie, is zeer tevreden met de steun die de overheid biedt aan mensen die getroffen zijn door wateroverlast en de Covid-19-pandemie. “Het is een helpende hand naar de mensen toe en we zijn dankbaar…