Skip to main content

Bijzonder Onderwijs krijgt SRD 75 extra per leerling; Uitkering SRD 6 miljoen

Het Bijzonder Onderwijs in Suriname zal een bedrag van SRD 6 miljoen uitgekeerd krijgen aan ouderbijdragen. Het gaat om het restant aan ouderbijdragen verschuldigd over het jaar 2021-2022 inclusief een suppletie als gevolg van de aanpassing van de subs…

SRD 6 miljoen vrijgemaakt voor wateroverlast binnenland

Er is door de regering SRD 6 miljoen vrijgemaakt voor het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing (NCCR) om acute hulp te bieden aan de getroffenen van de wateroverlast in het binnenland. De situatie in het binnenland wordt constant gemonitord en…