Er is door de regering tot nu toe SRD 53.835.000 aan Covid-steun uitgegeven. Deze informatie verschafte minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) aan het parlement. Naast financiële uitkeringen aan werklozen, KMO’s zij…