De regering wil het maatschappelijk middenveld meer inzetten om kwetsbare groepen te bereiken. Zo is de assistentie van de Bond voor Belangen Behartiging Gepensioneerden (BBGO) ingeroepen om seniorenburgers in nood te bereiken. De vorige week heeft de …