De regering is bezig de internationale gemeenschap te informeren over de kwestie van de groep Cubanen, die zich momenteel in Nickerie bevindt, om de oversteek te maken naar Guyana. Zo zullen de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de Caricom en de…