Skip to main content

Winkel gesloten vanwege slechte hygiëne en verkoop smokkelsigaretten

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) was genoodzaakt om een winkel in het ressort Jarikaba te sluiten vanwege slechte hygiëne en de verkoop van smokkelsigaretten…

Slecht weggedeelte van Matta richting Tibiti wordt begaanbaar gemaakt

Een aannemingsbedrijf is gestart met het aanpakken van de slechte delen op de wegstrekking Matta rijrichting Tibiti. Hiermee wordt de weg weer begaanbaar voor de bewoners van het gebied. Marlene Joden, districtscommissaris (dc) van Para, heeft de wegst…

Gezondheidszorg Donderskamp slecht; niet eens paracetamol en antibiotica

Dorpelingen van Konomerume (Donderskamp) aan de Wayamborivier zijn erg ontevreden over de dienstverlening van het Mungra Medisch Centrum (MMC) en zien liever dat het dorp weer behoort tot het verzorgingsgebied van de Medische Zending (MZ). Dat hebben d…

Inheemse gemeenschappen kunnen slechte behandeling niet meer aan

De boosheid onder de Inheemse gemeenschappen is aan het groeien, want zij kunnen de slechte behandeling niet meer aan. Op een Inheemse miniconferentie van dorpshoofden en -vertegenwoordigers, van 8 tot en met 10 december 2021, te Powakka in het distric…