Skip to main content

Schaarse medicamenten in Suriname worden aangevuld

In Suriname is er een schaarste aan ziekenhuis antibiotica en psychofarmaca ontstaan. Dit komt door het ernstig financieringstekort van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS), welke ontstaan is door grote betaalachterstanden vanuit de o…