President Santokhi heeft vaker aangegeven dat deze regering een capaciteitsprobleem ervaart. Er zijn niet genoeg deskundigen onder de hogere ambtenaren vindt hij. Hij schijnt geen kader te willen zoeken onder de spookambtenaren. De vele door hem…