Er is al een geruime tijd een tekort aan rundvlees in Suriname. Dit tekort wordt als het aan minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) ligt binnenkort opgelost. Als directe oplossing ziet de bewindsman het tijdelijk verlenen v…