Skip to main content

US$ 3 miljoen vrijgemaakt voor schoonmaak en reparatie scholen binnenland

Om de scholen in het binnenland, die door wateroverlast zijn getroffen, schoon te maken en te repareren heeft minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning onlangs US$ 3 miljoen vrijgemaakt voor het ministerie van Onderwijs, Wetenschap & …

Bewoners Morgenstond repareren kolkenzuiger op eigen kosten

Bewoners van Morgenstond hebben een kolkenzuiger die door het ministerie van Openbare Werken (OW) was afgeschreven en op de veiling zou worden geplaatst op eigen kosten gerepareerd. Deze zal nu ingezet worden binnen hun woongebied. OW-minister Riad Nur…