Het inheemse dorp Korhopa (Matta) heeft nu een op papier vastgelegd reglement dat tijdens een goed bezochte bijzondere vergadering bekrachtigd werd door de gemeenschap. Dit reglement met 125 artikelen en sub artikelen is regel voor regel doorgenomen me…