Skip to main content

Surinaamse vrouwen verdienen een betere facilitering 

Surinaamse vrouwen zijn de best geschoolde burgers van Suriname, toch worden ze in ontwikkelingsprogramma’s die in Suriname worden uitgevoerd, beschouwd als een kwetsbare groep. Dat betekent dat Surinaamse vrouwen niet dezelfde kansen hebben als mannen.  In principe behoren vrouwen een veel betere sociaal-maatschappelijke positie te hebben, maar die kans zal groter zijn als burgers beoordeeld […]

Nationale Milieu Autoriteit is geen tovermiddel

Er is een dezer dagen bericht dat het NIMOS opgaat in de nog te operationaliseren Nationale Milieu Autoriteit. De NMA staat al op de agenda sinds we in 2000 een ministerie van Milieu kregen. Het is toen door de milieuminister Marica gezegd, dat er een NMA zou komen en dat het NIMOS daarin zou opgaan. […]

Volk en volksbuurten zijn divers

Zondag 26 februari markeert het begin van 2 opvallende dingen. Het heeft allemaal te maken met wat gebeurd is aan berovingen en plunderingen op 17 februari…of aan de protestacties van dezelfde dag. Ten eerste is er een nationale dialoog met belangrijke onderdelen van Suriname. Daarnaast is er vandaag het begin van de registraties voor het […]

Grondrechten waarborgen en rust behouden

Enkele dagen na de onlusten op vrijdag 20 februari moeten wij zeggen dat de angst er bij delen van de samenleving er nog dik in zit. Het is te verwachten dat acties en onlusten door zullen gaan totdat de prijzen van benzine en nutsvoorzieningen omlaag gaan of totdat de regering aftreedt. De woede van de […]

Meer gelijkheid mogelijk voor werkende vrouwen

Met de lancering van het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof, zet Suriname een belangrijke stap in het waarmaken van gelijke rechten voor alle werknemers op de werkplek. Zwangerschapsverlof was lange tijd niet wettelijke geregeld in Suriname. Het was alleen voor de ambtenaren geregeld in de jaren ’90. In de private sector was er niets behalve de enkele […]

Coalitiepartijen zijn medeverantwoordelijk

Het zou oneerlijk en zelfs naïef zijn als de politieke partijen ABOP, NPS en PL ervan uit zouden gaan, dat het alles wat nu slecht is gegaan, te blamen is op Chan (lees: VHP). Maar, het zou ook onredelijk zijn om ervan uit te gaan dat Chan niets te verwijten valt, want dat is wel […]

Lonendiscussie weer relevant

Door de regering is bekend gemaakt, dat door haar een minimumuurloon van SRD 38,50 is goedgekeurd. Dat voorstel is gedaan door een adviesorgaan van de regering: de Nationale Loonraad. Een korte zoekactie op internet leert, dat deze raad op tripartiete basis is gesteld, dat betekent dat alle drie de zogenaamde sociale partners zitting hebben in […]

Statiegeld en decennialang silent milieubeleid

Het is een ‘good practice’ van een bierfabrikant om statiegeld in Suriname in te voeren. Statiegeld kan ervoor zorgen, dat de groene bierflessen niet meer her en der in het openbaar worden gegooid. Het betekent dat de consument een deel van de prijs die hij betaalt voor bier, als waarborg betaalt dat hij het milieu […]

BBQ ayisyen 

Er is een behoorlijke onrust ontstaan op Haïti dat nu een hoogtepunt lijkt te hebben bereikt. Het begon allemaal met de moord gepleegd door buitenlandse huurmoordenaars op de Haïtiaanse president enkele maanden terug. Het lijkt allemaal op een plot van een zwaar gedramatiseerde Hollywood actiefilm. Na de moord op de president is het land zo […]

Duivels dilemma

Bij deze Nederlandse omroep NOS is er enkele dagen terug een zeer interessant artikel verschenen over het dilemma waarin ‘het straatarme Suriname’ zou zitten. Het duivelse dilemma – om de woorden van milieuminister Tjong-Ahin te gebruiken – zou zijn om olie die ontdekt is op te pompen of dat niet te doen om het klimaat […]

Anti-corruptiebeleid regering niet overtuigend

Er is in de samenleving met enige scepsis gereageerd op de benoeming van de broer van de vp als directeur van de EBS. Er is een nieuw directieteam benoemd met een persoon die al eerder bij de directie van de EBS betrokken was. Deze persoon werd eerder vervolgd voor corruptieve handelingen bij de EBS, maar […]

Gouden moment om landrechten grondig en volledig te regelen

De behandeling van wetgeving betreffende de rechten van de inheemse en de tribale volken is nu pas aangevangen in het hoogste college van staat van Suriname. Het issue van voornamelijk de landrechten ligt al een hele tijd op de politieke agenda, maar de zaak nam een vaart onder de vorige regering die een commissie benoemde […]

Knooppunt is volwassenwording natie

Er is in de samenleving behoorlijke interesse voor de eis van de waarnemend pg in hoger beroep in de 8 Decemberstrafzaak. Er is door het OM 20 jaar gevangenisstraf geëist tegen de voormalige legerleider die hoofdverdachte is in deze zaak. Wat opzien baart, maar wel logisch is in elke strafzaak, dus ook deze, is dat […]