Skip to main content

SRD 385.000 vergoeding per maand

Het is te betreuren, dat een minister die in beginsel goed werk heeft gedaan, zijn functie neerlegt. We hebben deze situatie eerder gehad. Wanneer een Financiën-minister zonder echt in een affaire te zijn betrokken zijn functie neerlegt, dan betekent het 1 ding: de minister kan zich niet vinden in het financieel beleid dat door de […]

Grond zoekt Boer: complimenten aan Surinaamse ambassadeur Den Haag

‘Boer zoekt vrouw’, dat is een goed bekeken tv-programma in Nederland waar boeren die de hele tijd aan het boeren zijn, een vrouw aan de haak proberen te slaan. Maar, dat is niet de krantekop van De Telegraaf van gisteren. De krantekop is een parodie op het bekende tv-programma. ‘Grond zoekt boer’; Suriname aast op […]

Collectieve struisvogelpolitiek

Klimaatverandering is een fenomeen dat wereldwijd de aandacht van de verschillende regeringen vergt. In Europa vinden er nu in de zomer hittegolven plaats. Er is sprake van droogte, terwijl rivieren opgedroogd raken. Daardoor ontstaat er een druk op de beschikbaarheid van water, waaronder drinkwater. Er ontstaat dan een verbod om water te besproeien in de […]

Vreemdelingen op de arbeidsmarkt bekijken

In de DNA zijn discussies gestart om de wetgeving inzake de arbeid van vreemdelingen in Suriname aan te passen. Het bedrag dat door werkgevers moet worden betaald om een werkvergunning te verkrijgen zal worden verhoogd. Dat is te begrijpen, omdat bedragen in de wetgeving allang moeten zijn achterhaald. We vernemen dat de bedragen terug gaan […]

Geen ongeadresseerde spijtbetuiging

We hebben hier op verschillende momenten onze verontwaardiging uitgesproken over de in de ether gespuide verontschuldigingen van Nederlandse functionarissen. Daarbij bleef in het midden aan wie precies sorry werd gezegd. We hebben eerder ook onze verontwaardiging uitgesproken over een studie/dialoog die door een groep is uitgevoerd over het slavernijverleden. Daarbij is er geen dialoog gevoerd […]

Is het gebruik van geldezels toegestaan?

Er is een verontrustende politieke ontwikkeling in Suriname waar te nemen die desastreus zal zijn voor de toekomst van het voormalige Nederlandse wingewest Suriname. Na de ondergang zal de academische discussie beginnen of de oprichters van Suriname ooit de intentie hadden om er een Staat in de rij der naties te maken. We zien ten […]

Commissies, bekwaamheid leden regering en uitkomst

Door de regering is een zeer opmerkelijk besluit genomen om de keuzes, besluiten en handelingen van een minister onder het vergrootglas te plaatsen. Het gaat met name naar het schijnt om een onderzoek naar de rechtshandelingen die de minister van GBB gepleegd heeft uit hoofde van haar verantwoordelijkheid. Dit advies kan of moet als leidraad […]

Oliesmokkel in de gaten houden

Het Oli Moni voorstel van de regering heeft veel tongen losgemaakt in de samenleving. Het is een maatregel met een goede bedoeling, maar er zijn angels aan verbonden. Een zaak waaraan relatief minder aandacht is besteed, is dat van de oliesmokkel vanuit Suriname naar onder andere de buurlanden. Het is niet iets van nu, maar […]

Regering moet brandstofmaatregelen treffen

De regering zal naar aanleiding van de ontevredenheid die er heerst in het land, maatregelen treffen om aan het welzijn in Suriname een boost te geven. Een zaak die reden is voor ontevredenheid zijn de kosten van energie. De regering zal een oplossing moeten bedenken voor de kosten van brandstof en voor stroom. Er zouden […]

Armoedegenzen moeten leiden tot goede uitkeringen

De regering van Suriname heeft durf getoond door formeel de armoedegrens van Suriname vast te stellen. Het bekendmaken van armoedegrenzen heeft implicaties voor alle uitkeringen die gedaan worden in het kader van de sociale zekerheid. Suriname is formeel geen verzorgingsstaat maar het systeem is wel gemodelleerd naar een verzorgingsstaat.  In Suriname bestaan er historisch uitkeringen […]

Regering op moeilijk kruispunt

Door de groepen die protesteren tegen de regering is kenbaar gemaakt, dat men niet op deze wijze wenst door te gaan. De opkomst is laag en de organisatoren wensen niet op deze wijze verder te gaan. De opkomst moet volgens hen goed zijn. Wij hadden voorspeld, dat de appetijt op den duur zou afnemen, omdat […]

Erkenning Javanisten

In Suriname is voor het eerst Javaans Nieuwjaar gevierd. Dat is het bewijs, dat in Suriname we een functionerende multi-etnische samenleving hebben. De Staat heeft erkenning voor de cultuur en de religie van de verschillende groepen die in Suriname aanwezig zijn en gedurende de vele jaren onderdeel zijn gaan vormen van de diverse samenleving.  Javaans […]