Het advies van de melkveesector om de opkoopprijs van rauwe melk aan te passen is opgevolgd door minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Het gaat om een verhoging van de prijs voor rauwe melk met 40 procent. Vanaf 25 maart …