Er worden door het ministerie van Defensie voorbereidingen getroffen om te komen tot de vaststelling van een militaire ranglijst. In artikel 28 van de Wet Rechtspositie Militairen is opgenomen dat de minister van Defensie een ranglijst moet publiceren,…