Skip to main content

Cubaanse artsen maken kennis met minister Volksgezondheid

Een delegatie bestaande uit 22 gezondheidswerkers uit Cuba, waaronder 16 artsen en 6 verpleegkundigen, is voor kennismaking geweest bij minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Tijdens de ontmoeting zijn het belang en de inzet van deze groep gezondh…

Gemeenschap Kabalebo bespreekt knelpunten gezondheidszorg met minister

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een bezoek gebracht aan het Kabalebogebied, met name de poliklinieken te Apoera en Washabo. Ook is er een bijeenkomst geweest met het traditioneel gezag en de gemeenschap omtrent gezondheidsvraagstukken. De gezo…

Rechter: Sorry, want minister is geen narcist?

De Surinaamse minister van Volksgezondheid, drs Amar Ramadhin voelde zich beledigd door uitspraken van mr.drs. Guillermo Samson en sleepte hem voor de rechter. Die besliste dat de minister gelijk had en dat Samson in het openbaar sorry moet zeggen tege…

Zeven Covid-19-doden; Volksgezondheidsminister in ziekenhuis opgenomen

Ondanks er een daling te merken is in het aantal personen dat positief wordt getest op het coronavirus, blijkt dat er nog veel mensen sterven aan de gevolgen van dit virus. Er zijn donderdag zeven doden genoteerd, wat het aantal sterfgevallen voor deze…

Minister Ramadhin verdeelt beschermingsmiddelen in Nickerie

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft in Nickerie beschermingsmiddelen geschonken tegen het Covid-19-virus. Hij was op 14 juni in het district aanwezig in het kader van het project ‘Landelijke distributie van voedselpakketten’ van de overhei…

Nederlandse ambassadeur en Ramadhin bespreken volksgezondheidssamenwerking

De ambassadeur van Nederland, Henk van der Zwan, heeft tijdens een werkbezoek aan minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid over diverse vraagstukken gesproken. Dit bezoek staat in het teken van het versterken van de relatie Suriname-Nederland. Deze o…