Bij de machtsovername beloofde de Taliban vrouwenrechten te zullen respecteren. Er is nu bezorgdheid in het land, omdat er steeds meer beperkingen komen voor vrouwen en meisjes. De moslimextremistische organisatie blijkt zich niet te houden aan de belo…