Skip to main content

Wie mag een beschermingsbevel aanvragen binnen de Wet Huiselijk Geweld?

* De partner of ex-partner(slachtoffer) van de dader (gedaagde). * Een lid van het gezin van het slachtoffer of de dader. * Een kind of behoeftig door tussenkomst van bijvoorbeeld: de school die het kind bezoekt, een arts, een psycholoog, een erkend maatschappelijk werker, een opsporingsambtenaar, het Bureau voor familierechtelijke… Read More →

The post Wie mag een beschermingsbevel aanvragen binnen de Wet Huiselijk Geweld? appeared first on Korps Politie Suriname.

Verboden of geboden in een beschermingsbevel

Binnen de Wet Huiselijk Geweld mag de rechter de volgende verboden of geboden opleggen aan de dader in een beschermingsbevel. Verboden: De rechter kan de dader(gedaagde) verbieden om: • Het slachtoffer(verzoeker) te bedreigen met huiselijk geweld • Zich te bevinden in de echtelijke woning. • Zich te bevinden in de… Read More →

The post Verboden of geboden in een beschermingsbevel appeared first on Korps Politie Suriname.