Skip to main content

Fernandes Group introduceert medicatiepaspoort voor personeel

De Fernandes Group, heeft voor al zijn werknemers een medicatiepaspoort geïntroduceerd. Dit is bedoeld om gegevens over het gebruik van medicijnen en noodzakelijke gezondheidsinformatie van de individuele werknemers vast te leggen. Bij onvoorziene geva…

Overtollig personeel Mungra Medisch Centrum wordt anders ingezet

In het Mungra Medisch Centrum (MMC) is er een overschot van ruim 300 personeelsleden. De regering heeft besloten om dit personeel anders in te zetten. “Niemand gaat hun job verliezen, dat moet wel duidelijk zijn”, deelde minister Amar Ramadhin van Volk…

Personeel wijkkantoor Sociale Zaken lust pestend diensthoofd niet

Personeel van het wijkkantoor van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) aan de Industrieweg wordt gepest door het diensthoofd. De medewerkers zijn gefrustreerd. Er wordt al langer dan acht dagen actie gevoerd. Medewerkers gaan n…

Personeel Economische Zaken Saramacca Doorsteek kan niet optimaal presteren

Minister Rishma Kuldipsingh van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft een oriëntatiebezoek gebracht aan de dependance te Saramacca Doorsteek. De bewindsvrouw wil zich persoonlijk oriënteren over de…

Opleiding tot BAVP’er voor enkele personeelsleden OW

Enkele personeelsleden van het ministerie van Openbare Werken (OW) volgen een opleiding tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVP). Er wordt in het kader van de nieuwe organisatiestructuur bij het ministerie van OW duurzaam invulling gegeven aan de loop…

Dc Saramacca deelt plannen met ROS-personeel Jarikaba

De districtscommissaris van Saramacca, Sherin Bansi-Durga, heeft vergaderd met het personeel van het commissariaat in het ressort Jarikaba. Sinds haar aanstelling vanaf augustus 2020 kon dit niet plaatsvinden vanwege de Covid-pandemie en de restricties…

Personeel Academisch Ziekenhuis werkt weer na besluit kortgedingrechter

De medewerkers van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) die in beraad waren hebben de acties opgeheven. De directie had de bond voor de rechter gesleept, omdat de acties dinsdag waren verscherpt. Partijen hebben ten overstaan van de rechter een s…

Personeel RGD weer aan het werk door tussenkomst rechter

De rechter heeft de bond bij de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) gevraagd om de acties op te schorten en op maandag 28 maart in gesprek te treden met minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning. Op dezelfde dag wil de rechter een verslag va…

Personeel Kustwacht Suriname ontvangt certificaat na refreshment training

De Kustwacht van Suriname heeft in samenwerking met het bedrijf Comprehensive Security Solutions een tweedaagse Vessel Monitoring System (VMS) training georganiseerd. Het gaat in deze om een refreshment training, waaraan de manschappen van de administr…

Nog geen salaris voor personeel Grassalco

Het midden van de maand is nabij en het personeel in dienst van staatsmijnbouwbedrijf Grassalco heeft nog salaris ontvangen over de maand februari. Op 3 maart hebben de medewerkers een protestactie gehouden. Over de uitbetaling van hun geld tast het pe…

Personeel Jan Starke Opleidings- en Ontspanningscentrum is onderbetaald

Personeel in dienst van het Jan Starke Opleidings- en Ontspanningscentrum (JSOOC), meer bekend als Zanderij 1, is er moe van om nu nog te werken voor een brutoloon van SRD 1800. Veldwerkers in dienst van deze overheidsstichting ontvangen netto nog geen…

Toename vertrekkend verplegend personeel

Er is een zorgelijke situatie ontstaan in Suriname, omdat verplegend personeel het land verlaat. Vooral in het afgelopen jaar is dit opgevallen. Zij vertrekken naar het buitenland voor een beter bestaan. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, zegt…

Personeel en oud-werknemers PCS onderscheiden door president Santokhi

President Chandrikapersad Santokhi heeft in verband met de 125ste verjaardag van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) op 11 december een groep oud-medewerkers en personeel van deze instelling gedecoreerd. Elf personen zijn onderscheiden met de Erem…