Deze maand nog moet er volgens de president Chan Santokhi op technisch niveau een understanding zijn bereikt met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), waarmee de regering al enkele maanden in onderhandeling is. Hij verduidelijkt dat niet het IMF een…