Skip to main content

Werkgelegenheid gecreëerd op OW voor jonge afgestudeerden civiele techniek

De leiding van het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft besloten om jonge afgestudeerden in de civiele techniek aan te trekken. In verband met de vernieuwingen betreffende het vergunningenbeleid van het ministerie van Openbare Werken (OW) zijn onl…

President Santokhi geeft opdracht tot evacuaties in Paramaribo

“Het is geen tijd voor schelden en vingerwijzen. Er dient nu actie ondernomen te worden en collectief gewerkt worden aan een oplossing voor het waterbeheersingsvraagstuk.” Dit zei president Chandrikapersad Santokhi, donderdag, tijdens zijn …

Opleiding tot BAVP’er voor enkele personeelsleden OW

Enkele personeelsleden van het ministerie van Openbare Werken (OW) volgen een opleiding tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVP). Er wordt in het kader van de nieuwe organisatiestructuur bij het ministerie van OW duurzaam invulling gegeven aan de loop…

Grote brandstoftank voor Openbare Werken Nickerie

De dependance van het ministerie van Openbare Werken (OW) in Nickerie heeft een brandstoftank ontvangen. Deze is beschikbaar gesteld door het directoraat Onderzoek en Dienstverlening (O&D). In Nickerie worden er door OW verschillende reguliere werk…

Veiligheid veldmedewerkers belangrijk voor Openbare Werken

Investeren in veldmedewerkers is enorm belangrijk voor minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). De vraag naar gepaste veiligheidsattributen is reeds jaren aan de orde geweest. Besloten is om duurzaam te investeren in de veiligheid van alle OW…

OW-minister: “Wie niet wil werken, moet een andere baan zoeken”

Al geruime tijd is minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) bezig met het reorganiseren van de organisatiestructuur op zijn ministerie om de efficiëntie en professionaliteit van het departement te moderniseren. Verder wordt er gewerkt aan aanp…

OW krijgt fietsen uit Nederland voor efficiënter uitvoeren veldwerk

Om het veldwerk van de afdeling Bewaking, Milieu- en Bouwpolitie efficiënter te kunnen uitvoeren heeft het ministerie van Openbare Werken (OW) fietsen uit Nederland gedoneerd gekregen. Stichting De Bruggenbouwers is in samenspraak met de Organisatie Hi…

Ingrijpen regering op Openbare Werken gewenst ter voorkoming escalatie

Om escalatie te voorkomen doen een twaalftal bonden een dringend beroep op de regeringstop om in te grijpen in het vakbondsgeschil op het ministerie van Openbare Werken (OW). Er zal een beslissing genomen moeten worden in de slepende kwestie tussen min…

Overwoekerd sportveld en speeltuin Tammenga schoongemaakt door OW

De Tropical speeltuin en het Sportcentrum Desi Samson, op de hoek van de Zapatata- en Anwar Sadathstraat in het ressort Tammenga worden schoongemaakt door het onderdirectoraat Afvalbeheer van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA). De init…

Alleen gevaccineerden worden toegelaten op Openbare Werken

Vanaf 1 december zal zowel personeel als publiek slechts op vertoon van een vaccinatiekaart worden toegelaten tot het gebouw van het ministerie van Openbare Werken (OW). Er worden door de departementsleiding regelmatig acties ondernomen om besmettingen…

Openbare Werken neemt visueel beperkte jonge vrouw in dienst

Romana Kwasi, een visueel beperkte jongedame, zal in dienst treden bij het ministerie van Openbare werken (OW). Zij zal worden ingezet op de afdeling Voorlichting van het departement. Kwasi is blij met de baan. Ze roept andere werkgevers op om ook de m…

Vaste commissie OW voorbereid op begrotingsbehandeling

In aanloop naar de begrotingsbehandelingen heeft het ministerie van Openbare Werken (OW) de leden van de vaste commissie van OW in De Nationale Assemblee (DNA) breedvoerig geïnformeerd over de aanpak van projecten per district. Het ministerie is ingega…