De Tropical speeltuin en het Sportcentrum Desi Samson, op de hoek van de Zapatata- en Anwar Sadathstraat in het ressort Tammenga worden schoongemaakt door het onderdirectoraat Afvalbeheer van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA). De init…