Skip to main content

Personeelsbonden ziekenhuizen voeren vandaag overleg

De besturen van de personeelsbonden bij het Diakonessenhuis, Sint Vincentius Ziekenhuis, de Regionale Gezondheidsdienst en de bond bij het ’s Lands Hospitaal zullen vandaag overleg voeren met hun leden. Vooralsnog is niet duidelijk of dit overleg te ma…

Ministers Buitenlandse Zaken Suriname en Guyana bespreken samenwerking

Er heeft in het afgelopen weekend overleg plaatsgevonden tussen de minister van Buitenlandse Zaken van Suriname en Guyana. De Guyanese minister Hugh Todd was met een delegatie op werkbezoek bij zijn collega Albert Ramdin. Deze ministeriële vergadering …