De dienst Justitiële Kinderbescherming (JKB) van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) heeft onlangs een ouderparticipaties sessie georganiseerd voor de ouders van kinderen in detentie. Het gaat om kinderen die ingesloten zijn te Santoboma en…