De leiding van het Korps Politie Suriname (KPS) betreurt het dat er op 25 november een opstoot is geweest tussen betogers en politieambtenaren. Benadrukt wordt dat het recht van vreedzaam betoog nimmer mag leiden tot verstoring van de openbare orde, ru…