Het imago van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) heeft schade geleden, omdat het wangedrag van enkelen negatief weerspiegelt naar de gehele organisatie. Bij overtredingen door penitentiaire ambtenaren zal streng worden opgetreden. Hiermee moet de…