Vanessa Limon van B-more Consultancy nam het initiatief een ontbijt dialoog te organiseren in hotel Mariott over inclusiviteit. Inclusief op de arbeidsmarkt zijn betekent iedereen heeft recht op werk, met name zij die een vak beheersen. Uitgenodigd war…