Skip to main content

Dorpsbestuur Matta pakt ontwatering zelf aan; SRD 340.000 uitgegeven

Het dorpsbestuur van Korhopa (Matta) pakt met eigen middelen het ontwateringsprobleem aan bij voornamelijk het gedeelte van de afslag naar de zijwegen. Door de aanhoudende regens worden delen van de weg weggespoeld. Onlangs werden drie kokers geplaatst…