Skip to main content

Onhygiënische winkel Nickerie gesloten

In het district Nickerie heeft het Districtsbestuur veldbezoekjes afgelegd. Tijdens dit bezoek zijn verschillende bedrijven en kleine zelfstandigen bezocht om te gaan als zij voldoen aan de bij wet vastgestelde voorwaarden. Een winkelzaak moest geslote…

Onhygiënische bakkerij ressort Centrum gesloten

Bij een oriëntatiebezoek aan een bakkerij in het ressort Centrum is de noodzaak aanwezig geweest om die per direct te sluiten en de productie gelijk te staken. Hoewel de eigenaar meerdere malen gewaarschuwd is geweest, de nodige hygiënische maatregelen…