Leden van de NDP en BEP-fractie in De Nationale Assemblee (DNA) vragen zich af waarom de uitnodiging van Conservation International Suriname (CIS) voor kennisuitwisseling met Gabon niet is bekendgemaakt. Zij willen duidelijkheid hierover. Volgens de fr…