Skip to main content

Suriname en Nederland willen samenwerking op onderwijsgebied uitdiepen

Er worden mogelijkheden bekeken om de samenwerking tussen Suriname en Nederland op onderwijsgebied ui te diepen. Momenteel vertoeft een delegatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uit Nederland in Suriname. Naast de samenwer…

Onderwijs geeft prioriteit aan veiligheid leerkrachten en leerlingen

De veiligheid van leerkrachten en leerlingen is belangrijk voor het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). Daarom is besloten om alle scholen in het Boven-Surinamegebied vanwege de wateroverlast te sluiten. Alle 44 scholen in dit geb…

Nieuwe observatieruimte voor begeleiding kinderen speciaal onderwijs

Om kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben te begeleiden is door het Pedologisch Instituut een test- en observatieruimte aan de Commewijnestraat in gebruik genomen.  Deze test- en observatieruimte moet gezien worden als een leertraject voor specia…

150 durotanks voor scholen binnenland

Er zullen 150 durotanks worden aangeschaft voor scholen en leerkrachten in het binnenland. De goedkeuring voor de aanschaf van de watertanks is gegeven tijdens de Raad van Ministers vergadering. Vicepresident Ronnie Brunswijk kon zich terugvinden in de…

Johan Misiedjan en MinOWC-directoraten bekijken samenwerking

Er wordt momenteel door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC),  via de directoraten Cultuur en Onderwijs, nagegaan hoe invulling te geven aan een samenwerking met de artiest Johan Misiedjan. Hij bracht dinsdag 9 samen met music-p…

Onderwijs gaat samenwerking aan om te voorzien in behoefte laptops

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) wil de mogelijkheid creëren voor deelnemers aan het onderwijs om kwaliteitslaptops met lange garantie tegen een zo gunstig mogelijke prijs aan te schaffen. Daarom is het ministerie een publie…

Ex-minister Pokie wordt beleidsadviseur op Onderwijs

Diana Pokie, ex-minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), die van huis uit leerkracht is zal beleidsadviseur worden op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). Aangezien zij als assembleelid is gekozen tijdens de verkiezingen va…

Richting Surinaams onderwijs onduidelijk

Er is heel veel onduidelijkheid over de richting van het onderwijsproces voor dit resterend en het komend schooljaar. Dit hebben leerkrachten aangesloten bij de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) gezegd tijdens en shop stewards vergadering. …

Onderwijs krijgt tablets van first lady

De recente ontwikkelingen binnen het onderwijsgebeuren zijn first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry niet onopgemerkt voorbijgegaan. De presidentsvrouw heeft als bijdrage aan het onderwijs op afstand, 200 tablets gedoneerd aan het ministerie van Onderwi…

Ontberingstoelage van SRD 0,05 ‘jaagt’ leerkrachten weg

DNA-lid Edward Belfort, bezocht onlangs op verzoek van het schoolhoofd, de openbare school te Kajapati om daar een motivatiepresentatie te doen voor enkele klassen. Aldaar aangekomen schrok hij van de problemen die de kinderen doorstaan om de school te bezoeken. “De boten zijn overvol en de kinderen worden niet verplicht een zwemvest te dragen,” geeft […]

Saxion Hogeschool kijkt terug op geslaagde studiereis naar Suriname

Afgelopen maand bezochten 25 studenten, en drie docenten, van de HBO opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs (HTRO) Suriname. De studiereis is een vast onderdeel van het derdejaars semester ‘Destination Development & Management’. Binnen dit semester kruipen circa 70 studenten vijf maanden in de huid van een beleidsmedewerker toerisme en recreatie om intensief aan de […]

Kort geding tegen lerarenbond niet van de baan

PARAMARIBO, 18 mei – Het kort geding tegen lerarenvakbond BvL is niet van de baan. Volgens minister Ashwin Adhin van Onderwijs & Volksontwikkeling, Minov, ligt de zaak nog bij de rechter. Minov wil de kat uit de boom kijken. De ontwikkelingen rond de protestacties van leraren op het Natuurtechnisch Instituut worden nauwlettend gevolgd. De bemiddeling […]