Skip to main content

Suriname krijgt steun Fransen voor ontwikkeling Lawagebied

Suriname zal actiever door Frankrijk worden geholpen met de ontwikkeling van het Lawagebied. Er zal worden samengewerkt op het gebied van onder andere de aanpak van wateroverlast, milieuvervuiling, gezondheidszorg, burgerregistratie, justitie en crimin…

Regering ondersteunt staatsbedrijven die steun nodig hebben

Staatsbedrijven die ondersteuning nodig hebben krijgen die, beweert president Chandrikapersad Santokhi. “Alleen verwachten we eerst een herstructureringsplan. Zolang er geen herstructureringsplan komt, gaat er geen financiële injectie vanuit de staat. …

Onderwijsvernieuwingen genieten ondersteuning Unicef

Het Kinderfonds van de Verenigde Naties (Unicef) zal het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) ondersteunen in het proces naar vernieuwingen in het Surinaamse onderwijs. Deze toezegging is vrijdag gedaan tijdens een bezoek van de Reg…

Planters cassave en podosiri hebben financiële ondersteuning nodig

Agrarische planters van het binnenland en medewerkers van het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) hebben een cassave en podosiri veldonderzoek gedaan. De bedoeling van dit onderzoek is om een beter beeld te krijgen van wat de kosten, …

Militairen ondersteunen in Huize Ashiana; personeel in actie

Er zijn militairen ingezet om de nodige ondersteuning te bieden aan de seniorenburgers bij Huize Ashiana. Het gaat om keuken-, geneeskundig- en wachtpersoneel dat op verzoek is ingezet. Minister Krishna Mathoera van Defensie vindt de ondersteuning nood…

Regering trekt SRD 50 miljoen uit ter ondersteuning seniorenburgers

De regering wil het maatschappelijk middenveld meer inzetten om kwetsbare groepen te bereiken. Zo is de assistentie van de Bond voor Belangen Behartiging Gepensioneerden (BBGO) ingeroepen om seniorenburgers in nood te bereiken. De vorige week heeft de …

China en India ondersteunen IMF-akkoord Suriname

China en India hebben hun volledige ondersteuning toegezegd aan het herstelprogramma van de regering-Santokhi. De landen hebben schriftelijk aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) toegezegd hierachter te staan. Dit zei president Chandrikapersad Sa…

Duitsland ondersteunt Suriname in Covid-19-strijd

Suriname heeft ondersteuning van Duitsland gekregen in de strijd tegen Covid-19. De honorair consul van de Bondsrepubliek Duitsland, Kurt van Essen, heeft verbruiksartikelen overgedragen aan minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International …

Suriname roept op tot ondersteuning duurzaam bosbeheer

Suriname heeft tijdens de derde Presidentiële Summit van het Leticia Pact van de Amazone, die virtueel heeft plaatsgevonden, opgeroepen tot duurzaam bosbeheer. De summit werd bijgewoond door de presidenten van Colombia, Ecuador, Guyana, Suriname, de vi…

Digitale toegankelijkheid seniorenburgers wordt ondersteund door Sozavo

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) wil zich sterk maken voor de digitale toegankelijkheid van seniorenburgers in Suriname. Zij doet dit in verband met de Internationale Dag van de Ouderen. Het thema voor dit jaar is “Digitale…

Samenwerking vrouwelijke ondernemers belangrijk voor duurzame ontwikkeling

De samenwerking van vrouwelijke ondernemers is belangrijk voor duurzame ontwikkeling. Dit is de visie van minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). Daarom zal zij het vrouwelijk ondernemerschap voll…

Wereldbank ondersteunt Suriname met uitvoering Herstelplan

De Wereldbank is een van de Internationale Financieringsinstellingen (IFI) die Suriname zal ondersteunen bij de uitvoering van het Herstelplan. Daarom is er van 19 tot en met 23 juli een missie uitgevoerd naar Suriname. Vanwege de COVID-19-situatie bet…