Personeel in dienst van het Jan Starke Opleidings- en Ontspanningscentrum (JSOOC), meer bekend als Zanderij 1, is er moe van om nu nog te werken voor een brutoloon van SRD 1800. Veldwerkers in dienst van deze overheidsstichting ontvangen netto nog geen…