Skip to main content

Surinaamse politiebondsvoorzitter hamert op belang opleidingen

Mielando Atompai, voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB), vindt dat opleidingen voor politieambtenaren noodzakelijk zijn. Hij sprak bij de bevordering van ruim driehonderd politieagenten door het Korps Politie Suriname (KPS). Minister Kenneth A…

Miskin: “Stap naar IMF was noodzakelijk”

Michael Miskin, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), zegt dat het nooit prettig is als een land naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) stapt. Dit betekent dat het financieel huishouden niet op orde is. “Als er wordt ge…

Bewustwording over geweld tegen vrouwen noodzakelijk

Er is grote behoefte aan bewustwording over geweld tegen vrouwen. Onlangs is het ‘Uma Gi Kraka, Gi Grani’ event gehouden. Om de ondersteuning (de kraka) te geven en ook die grani is een reeks aan activiteiten gestart, zegt assembleelid Patr…

Bundeling inheemsen noodzakelijk voor realisatie grondenrechten

Bundeling van de inheemsen is noodzakelijk, om de erkenning van de grondenrechten te realiseren. De erkenning van de collectieve grondenrechten stond centraal bij het kennismakingsbezoek van de nieuwe Trio-granman Jimmy Toeroemang aan de Vereniging van…

Herstel toerismesector noodzakelijk

Op 27 september, wanneer Wereld Toerisme Dag wordt herdacht, zullen belanghebbenden binnen de toerismesector zich buigen over nijpende vraagstukken binnen de toerismesector. De sector is dringend aan herstel toe. Het gaat onder andere om de Suriname Ho…