De nijpende problemen waar de zorginstellingen mee te kampen hebben, worden in kaart gebracht. Dit is het resultaat van een bespreking tussen de waarnemend minister op Financiën en Planning, Albert Ramdin en zijn collega Uraiqit Ramsaran van Sociale Za…