Skip to main content

Ook wateroverlast in Nickerie en Saramacca

Hoewel het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) nog actief werkt in het zuiden zijn nu Saramacca en Nickerie aan het lijstje toegevoegd. Het NCCR werkt met man en macht om de getroffen  gebieden van hulp te voorzien. Kolonel Jerry…

Noodhulppakketten voor getroffenen wateroverlast in Surinaams binnenland

Er worden noodhulppakketten met onder andere drinkwater, voedsel, waaronder babyvoeding, kaarsen en tapolien gebracht naar de getroffenen van de wateroverlast in het binnenland. Het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) is hiermee …

Surinaamse ex-militairen krijgen ook noodhulppakketten

Het Bureau Eenheid heeft namens de regering een tiental hulppakketten geschonken aan ex-militairen. De overhandiging heeft in het gebouw van de Stichting Re-integratie Ex-militairen (REM) plaatsgevonden. Luitenant-kolonel Jerrel Julen, REM-directeur, n…

Noodhulppakketten voor dertien sociale instellingen

Naast burgers worden ook sociale instellingen voorzien van de noodhulppakketten die door de overheid worden verstrekt. Het gaat om opvang- en zorginstellingen voor kinderen met een beperking, weeskinderen en seniorenburgers. De pakketten zijn vandaag v…

Meer hulp nodig voor dorpen Donderskamp en Corneliskondre

Er is meer hulp nodig voor de bewoners van de dorpen Donderskamp en Corneliskondre. Zeker voor de komende zes maanden. Dit zei districtscommissaris (dc) Erwin Linga van het bestuursressort Boven-Coppename in het district Sipaliwini, gisteren, bij het i…

Behoefte aan noodhulppakketten groter dan verwacht

De behoefte aan noodhulppakketten in Paramaribo is groter dan verwacht. Ondanks er in Paramaribo per ressort 1000 geregistreerden in aanmerking kunnen komen voor zo’n pakket van de overheid, blijkt in het veld dat er in bepaalde ressorten een beh…