Met het zaterdag gekozen bestuur van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, heeft de SVJ een bestuurlijk verjonging ondergaan en aanwas van het ledental. De jongere generatie journalisten overgenomen onder leiding van Vishmohanie Thomas (voorzitter…