Bij de Belastingdienst Suriname is men gestart met controles bij belastingplichtigen die voor de afgelopen jaren geen aangifte van Inkomstenbelasting hebben gedaan. Deze groep belastingplichtigen wordt, vooruitlopend op deze controlebezoeken, opgeroepe…